Avís legal

1) Identitat del titular del web

Fundació RBA és una entitat amb domicili a Avinguda Diagonal, 189, 08018 Barcelona, ​​i N.I.F Nº G65714628.

Per a preguntes sobre privacitat: Envieu un correu electrònic a protecciodades@fundaciorba.cat

 

2) Acceptació de l'Usuari

 Aquestes condicions d'ús (en endavant Avís Legal) regulen l'accés i utilització de la pàgina web (en endavant la "Web") que Fundació RBA posa a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a la mateixa implica l'acceptació sense reserves del present Avís Legal.

 

3) Accés a la pàgina web

L'objecte d'aquesta pàgina web és informar al públic en general dels actes i activitats que la Fundació RBA realitza. Per a l'accés i ús a la nostra pàgina web, no s'exigeix ​​la prèvia subscripció o registre com a Usuari.

 

4) Ús correcte de la pàgina web

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present.

Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts, els seus serveis o impedir l’ús normal de la mateixa per altres Usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Fundació RBA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de la Fundació RBA o de tercers.

 

5) Enllaços de tercers

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de Fundació RBA, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

 Les destinacions d'aquests enllaços no estan sota el control de Fundació RBA, i Fundació RBA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des de la web de la Fundació RBA, ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.
 
Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de la Fundació RBA.
 

6) Propietat intel·lectual i industrial

 
Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de la Fundació RBA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web.
 
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.
 
Fundació RBA no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts en la mateixa.
 
Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de Fundació RBA o del titular dels mateixos.
 
Fundació RBA no es farà responsable, a excepció d'aquells extrems als quals li obligui la Llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i / o les fotografies, així com dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la inserció dels comentaris i / o les fotografies al Fòrum o a les altres seccions de la pàgina web que permetin aquesta mena de serveis i continguts.
 
L'Usuari subministrador del text i / o fotografies cedeix a Fundació RBA els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d'activitat sobre els mateixos, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport . I, especialment, l'Usuari cedeix aquests drets per a l'emplaçament del text i / o les fotografies a la pàgina web, per tal que els altres usuaris puguin accedir-hi.
 
L'Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o fotografies o, si escau, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessàries de l'autor o propietari del text i / o fotografies, per a la seva utilització per part de la Fundació RBA a través de la pàgina web.
 
Fundació RBA no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol tipus d'activitat que realitzi sobre els textos i / o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.
 
Així mateix, Fundació RBA es reserva el dret de retirar de manera unilateral els comentaris i / o fotografies albergats en qualsevol secció de la web, quan hi hagi indicis que els comentaris i / o fotografies infringeixen qualsevol disposició legal, vulneren drets de tercers, o són utilitzats amb fins publicitaris (spam), així com quan Fundació RBA ho consideri oportú.
 
Fundació RBA no serà responsable de la informació enviada per l'Usuari quan no tingui coneixement efectiu de que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. Tan aviat com Fundació RBA tingui coneixement efectiu que allotja dades com les anteriorment referides, es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l'accés a ells.
 
En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions, pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: juridico@rba.es

 

7) Xarxes socials

L'usuari podrà unir-se als perfils que Fundació RBA pugui tenir en diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan o seguidor d'algun d'aquests perfils, accepta les condicions d'ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

 

8) Protecció de dades de caràcter personal

Fundació RBA, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, en concret en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels seus Usuaris.

En general, les dades personals s'incorporaran en un fitxer el responsable del qual és la Fundació RBA i seran tractades amb la finalitat per a la qual els hagi facilitat, o per remetre invitacions a esdeveniments i informar sobre les activitats de la Fundació RBA quan així ho hagi autoritzat.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònic a fundacionrba@rba.es, o bé enviant una carta a l'adreça abans esmentada. A més, en cada enviament que rebi inclourem el mitjà habilitat perquè pugui donar-se de baixa de les nostres comunicacions.

RBA té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que preveuen les referides normatives.

Amplieu aquesta informació a la nostra política de privacitat. (LINK)

 

9) Modificació de les condicions d’ús

Fundació RBA es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l'Avís Legal per la qual cosa l'usuari haurà de llegir-lo periòdicament.

10) Llei aplicable i Jurisdicció

 La relació entre Fundació RBA i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

Fundació RBA perseguirà l'incompliment de les presents Condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

 

11) Política de Cookies

 S'adverteix a l'Usuari que aquesta web utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de text que s'instal·len en el navegador de l'ordinador de l'Usuari. La seva finalitat és facilitar la navegació, permetent, per exemple, l'accés als Usuaris que s'hagin registrat prèviament i l'accés a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita.

Es poden utilitzar també per mesurar l'audiència, paràmetres del trànsit i navegació, temps de sessió, i / o controlar el progrés i el nombre d'entrades a la web.

Les cookies instal·lades en aquest lloc web poden ser tant de sessió com persistents, així com a pròpies o de tercers. Les cookies de sessió són aquelles que s'eliminen automàticament al tancar el navegador, mentre que les persistents poden romandre instal·lades durant un temps determinat. Per la seva banda, les cookies pròpies són aquelles que s'instal·len per Fundació RBA, mentre que les de tercers són aquelles instal·lades per proveïdors de serveis contractats a l'efecte.

A continuació, detallem les diferents cookies utilitzades en la present web:

Cookies tècnica

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles per el funcionament de la pàgina web, com ara gestionar l'autenticació o manteniment de la sessió d'un usuari registrat a la pàgina web. La desactivació d'aquestes cookies pot impedir el correcte funcionament de la pàgina.

Cookies analítica

Les cookies analítiques demanen estadístiques sobre l'activitat de l'usuari i l'ús de la pàgina web. La informació recopilada permet optimitzar la navegació i garantir el millor servei a l'usuari. Així mateix, permeten conèixer el nombre de pàgines visitades, el navegador utilitzat, la freqüència o reincidència de les visites, la llengua escollida, entre d'altres. L'usuari pot, en tot moment, excloure la seva activitat mitjançant els sistemes d'exclusió facilitades per les eines analítiques o mitjançant la configuració del navegador.

Les aplicacions utilitzades per obtenir aquesta informació són les següents:

• Google Analytics: Més info: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

• Comscore. Més info: http://www.comscore.com/esl/Sobre-comScore/Politica-de-privacidad

Cookies de Remarketing/Retargeting: Les cookies de remarketing o retargeting són aquelles que, controlades per tercers, gestionen els espais publicitaris en pàgines webs terceres alienes o no a Fundació RBA. D'aquesta manera, els usuaris que hagin visitat alguna de les webs de la Fundació RBA podran visualitzar publicitat d'aquesta que pugui ser considerada del seu interès en aquestes pàgines web terceres.

•DoubleClick / AdSense (Google). Més informació: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es

Cookies de xarxes socials

 Per facilitar que l'usuari pugui compartir continguts de la pàgina web en diferents xarxes socials, s'han inclòs botons específics. Aquests botons poden suposar que la xarxa social a la qual enllacin instal·lin cookies que, no estant sota el control de Fundació RBA, poden tenir la finalitat de gestionar l'inici de sessió de l'usuari a la xarxa social, el manteniment d'aquesta sessió, o mostrar el comptador sobre quantes vegades s'ha compartit un determinat contingut en cada xarxa social. Recomanem als usuaris que revisin regularment les polítiques de privacitat i de cookies de cada xarxa social i, si escau, modifiquin els paràmetres de privacitat de cadascuna d'elles per limitar les finalitats de rastreig que puguin dur a terme i ajustar aquests paràmetres a seus propis interessos.

• Facebook. Más info.: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

• Twitter. Más info.: https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares

Cookies publicitàries:

Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que s'han inclòs a la pàgina web o aplicació des de la qual es presta el servei. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l'usuari i per evitar mostrar anuncis que l'usuari ja hagi vist.

 • DoubleClick / AdSense (Google). Más información: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es

• Revive Adserver

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. No obstant, la deshabilitació de les mateixes podria modificar el funcionament de la pàgina web. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Així mateix, l'usuari pot activar, segons el navegador utilitzat, qualsevol de les següents opcions per limitar l'abast de les cookies instal·lades o el seu funcionament:

• La navegació privada, mitjançant la qual el seu navegador deixa de guardar l'historial de navegació, contrasenyes de llocs web, cookies i una altra informació de les pàgines que visita.
 
• La funció de no rastrejar, per la qual el navegador demana als llocs web que visita que no rastregin els seus hàbits de navegació, per ara, servir publicitat del seu interès en els llocs que visita.

Pot retirar en qualsevol moment el consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, eliminant les cookies emmagatzemades en el seu equip a través dels paràmetres del navegador d'Internet:

•Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

•Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9

•Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-we

• Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

Pot passar que algunes cookies utilitzades en aquest lloc web no estiguin relacionades amb Fundació RBA. Això es deu al fet que algunes pàgines del lloc web tenen inserit contingut procedent de webs de terceres parts (com per exemple, un vídeo de YouTube). A causa de que el referit contingut procedeix d'una altra web, Fundació RBA no controla la configuració de cookies. Si vostè vol canviar les preferències de configuració de cookies, haurà de consultar els llocs web d'aquestes terceres parts per obtenir informació.

Si desitja tenir un major control sobre la instal·lació de Cookies, pot instal·lar programes o complements al seu navegador, coneguts com a eines de "Do Not Track", que li permetran escollir aquelles cookies que desitja permetre.